ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಅರ್ಥ ಸತ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ

* ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಯಾವು ಧರ್ಮವೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಕಾರಣವಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ , ಸಿಕ್ಖು ಅಂತೂ ಬಂದಿದ್ದೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ. ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಬೇರೇ ಧರ್ಮವೆಂದು ಮಾಡುವ ಪ್ರಚಾರ ರಾಜಕೀಯಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ. ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವು.
* ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಾಲಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ವಜ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ. ಅವೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಧ್ವಜವ ವಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಂತ ಹುಟ್ಟಿಸಿದುವು ಮಾತ್ರವೇ.
* ಕನ್ನಡ ಹಿಂದೀ, ತಮಿಳ ಹಿಂದೀ ವಿರೋಧವೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ರಾಜ್ಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ಟೀವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ವಿರೋಧವು ಎಲ್ಲರ ವಿರೋಧ ವಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ನಿಲುವು.
- ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗೆಳತಿ  KusumabaaleAyarahalli  ಅವರ ಬರಹ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ.
 ಅಭಿನಂದನೆ ಅವರಿಗೆ.

http://www.vijaykarnatakaepaper.com/Details.aspx?id=23824&boxid=145224111
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನವನು

ಬೆಣ್ಣಿ ಕೈಲಿಡುದು ಗೋಕುಲ ದಲ್ಲಿ ಆಡಿ
ಮಣ್ಣು ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟು ಮಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ
ಕಂಡವರೆಲ್ಲರಿಗು ಕೈವಲ್ಯ ಕೊಡಬಲ್ಲ
ಕೇಳಿಲೋಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನವನು.
---------ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ.

ಅಷ್ಟಾದಶ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜರಿಗಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ

ನ್ಯಾಯದರ್ಶನ, ವ್ಯಾಕರಣ, ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮಿಶ್ರರ ಭಾಮತಿ, ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆ,ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸೆ, ಅಗ್ನಿಪುರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣ, ಅದರ ಸಮಕಾಲೀನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಭಾಷಣಗಳು ನಡೆದವು.
ಅಷ್ಟಾದಶ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜರಿಗಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಗಳಿವು.
ಕೆಲವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಣಗಳು ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಬೇಸರ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಅವು ಕಡಿಮಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಲ್ಲಿ ರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಕಾರಣ.
ಪ್ರಾಣ ಇರುವುದೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯಲಕ್ಷಣವೆಂದು,
ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಇದ್ದಾಗೆ ವೈದ್ಯರಂಗವೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದೆಂದೂ,
ಈ ವಿಷಯ 'ಸಂಸ್ಕೃತ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವ ಭಾಷೆಯೇ' ಅನ್ನುವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ವರ್ತಿಸುವುದೆಂದೂ,
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಲೋಕ -ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ- ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಇರಬಾರದೆಂದೂ;
ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಇದು ಮೃತಭಾಷೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಲೋಕ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ Shrinivasa Varakhedi ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಳ್ಳೆಯ ಮಾತು.
ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಆಯುರ್ವೇದ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಗೋರಸ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ನಿರುಕ್ತಂ, ಗರುಡಪುರಾಣ,
ದಯಾನಂದಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ವ್ಯಾಕರಣಪಠನಪದ್ಧತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ…

ನಾನು ಕೌಮುದಿ

ಚಿಲುಮೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ - ನಾನು ಕೌಮುದಿ
ಚಿಲುಮೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಲಿಂಕ್ -
http://chilume.com/?p=7464

ಅಖಂಡ ದರ್ಶನ`

ನಿಲುಮೆ ಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ.
ಅಖಂಡದರ್ಶನ
ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಅನುವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರು ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿ.

https://nilume.net/2016/12/13/%E0%B2%85%E0%B2%96%E0%B2%82%E0%B2%A1-%E0%B2%A6%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%B6%E0%B2%A8/

ನಾನು ಕಲಿತ ಮೊದಲ ಹಾಡು...

ಶೃಂಗಾರ ವಾಗಿಹಳು
ಶ್ರೀ ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಬಂಗಾರ ದಾ ಮಂಟಪದೊಳು
ಬಂದು ಕುಳುತಿಹಳು ॥ಶೃಂ॥

ತಾವೆರೆಯ ಕಮಲದಲಿ
ತಾ ಜನಿಸಿದಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ
ಬೆಳಗುತಿಹಳು ॥ ಶೃಂ॥

ಬೆಳಿಯ ಸೀರೆಯ ನುಟ್ಟು
ಜರಿಯ ಕುಪ್ಪುಸ ತೊಟ್ಟು
ನಡಿಮುಡಿಗಳಲಿ ವಾಸಿಸುತಲಿ
ನಡೆದುಬಾರಮ್ಮಾ ॥ ಶೃಂ॥

ಎಡಬಲದಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ
ನಡುವೆತಾ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಬಡವರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಬಿಡದೆ ವಾಸಿಸುವಳು ತಾ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ॥ಶೃಂ॥

ಹಳೆಯ ಹಾಡು- ಯಾರು ಬರದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಡು ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.

ಚಮತ್ಕಾರ ಉಕ್ತಿಗಳು

ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ, ಆಳವಾಗಿ ಅರಿತು, ಅದನ್ನು ಪಾಠಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಷ್ಟೇ ಆಳವಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತುನಾಡುವವರು ವಿರಳ. ಅಂಥವರು - ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವಿ. ರಂಗಣ್ಣನವರು. ಅವರ ಕೆಲುವು ಮಾತುಗಳು. ------- 'ಶಾರದೆಯ ತನುಜಾತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ರಗಳೆ ತಲೆಯ ರಾಗಟ, ತ್ರಿಪದಿ ಹಣೆಯ ತಿಲಕ, ಚೌಪದಿ ಮೂಗಿನ ನತ್ತು, ಕಂದ ಕೆನ್ನೆ ಸರ, ಷಟ್ಪದಿಗಳವು ಕೊರಳ ಅಡ್ಡಿಕೆ ತಾಳಿ, ವೃತ್ತಗಳು ವಂಕೆ ನಾಗಮುರಿ, ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೈ ಕಡಗ, ಗದ್ಯ ಸೊಂಟೆದೊಡ್ಯಾಣ, ವಚನವೇ! ಕಾಲಿನುಂಗುರ ನೀನು; ನಿನ್ನುಲಿಯ ಲಾಲಿಸಿ ಸೈವೆರಗನೈದದ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಿವಿ ದಂತ' ---------- 'ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟಿನೋವು; ಹೊಸ ಕವನ ತಲೆಯ ನೋವು; ಬಾಧೆ ತಾಳೆವು ನಾವು.' ------------- 'ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆಗಳು ವೇಶ್ಯೆಯರು. ನಿರ್ಬಲದ ನರನ ಇಕ್ಕೆಲದಿ ಪಿಡಿದು ತಮ್ಮಥಳುಕಿನ ಬೆಡಗಿನಲಿ ಕರಗಿಸುವರು. ಕಣ್ಣಮಿಟುಕಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪಳು ನಿನ್ನೆ; ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಳು. ಇತ್ತ ಓಡುವನು, ಅತ್ತ ಹುಡುಕುವನು, ಹಾ, ಎತ್ತ ಪೋದೆ ಎಂದಳಲುವನು. ಅವಳಿಂದ ಅವನ ಮನವೆಲ್ಲ ವ್ಯಥೆಯ ಕಥೆ. 'ಹಠಾತ್ತು ಬಹುದೂರದಿಂ ಕೇಳುವುದು ನಗೆಯ ಕಿಲಕಿಲ ಧ್ವಾನ. ಕತ್ತೆತ್ತಿ ನೋಡುವನು. ಆಗೋ, ಬೆರಳ ಕೊಂಕಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಜ್ಞೆಯ ಮಾಡುತಿರುವಳು ಹಸನ್ಮುಖದ ನಾಳೆ! ಮುಂದೆ ನೀಡಿದೆ ಕೈಯ ತೆರೆದ ಬಾಯಿಯ ತವಕದಲಿ ಸರಿಯುವನು ಸಡಗರದಿ ಆ ಕಡೆಗೆ. ದಕ್ಕುವಳೆ ಆ ಬಿಂಕದ ಸೊಗಸುಗಾರ…